Сдружение „Партньори - Кюстендил получават финанисиране по програма „Дъга
Сдружение „Партньори - Кюстендил получават финанисиране по програма „Дъга / netinfo

Официалното подписване на договорите с организациите, които поучават финанисиране по програма „Дъга" на Фондация „Работилница за граждански инициативи", с финансовата подкрепа на Фондация Велукс, Дания се състоя на специална среща в София. Всички присъстващи получиха сертификат за финансиране, както и насоки за изпълнението на проектите им.


Финансиране по програмата получава Сдружение „Партньори - Кюстендил", които стартират изпълнението на проект „Етно микс".
Настоящият проект е насочен към младите хора от гр. Кюстендил и си поставя за цел да работи за преодоляване на част от техните проблеми чрез съвременен театрално-танцов спектакъл, базиран на конфликт на етническа основа. Български и ромски младежи ще работят съвместно по планирането и реализирането на целия спектакъл, включително изработването на костюми, сценография и декори. Проектът ще се реализира в следващите две години, а финансовата подкрепа, която получава от ФРГИ е на стойност 25563 лв.
Конкурсът по програма „Дъга" 2015-2017 бе обявен в началото на тази година и се реализира на два етапа. В първият етап - изпращане на идейна концепция, участвалите организации са 118. След разглеждане на концепциите от Група на съветниците, избрани да продължат във втория етап - представяне на предложение за финансиране бяха 41 идейни предложения. От тях подкрепени ще бъдат 24.