/ netinfo
Само една фирма е изявила желание да ремонтира две от улиците в Дупница, които са заложени за цялостно изграждане и преасфалтиране - "Димчо Дебелянов" и "Кокиче". Срокът за подаване на оферти бе удължен веднъж, заради липсата на минимум 3 оферти.

Община Дупница отново търси фирма-изпълнител за ремонт на ул. "Димчо Дебелянов"

Накрая бе отворена според Закона, единствената подадена оферта. "Дупница 2018" ДЗЗД,
в която влизат "Руен Холдинг" и "Инфраконструкт" са с предложение от 62 304 лв. без ДДС за ул. "Димчо Дебелянов". Същото ДЗЗД е и единственото подало документи за ул. "Кокиче", с оферта от 36 744 лв. без ДДС.

Комисиите ще разгледат документите и предстои сключване на договор, за да стартират ремонтните дейности.
Дарик- Кюстендил