/ netinfo
Само една софийска фирма подаде документи и участва в процедурата за изготвяне на Подробен устройствен план и инвестиционен проект за изграждането на Регионалното депо за отпадъци, което ще се намира в землищата на селата Грамаде и Джерман.

Готвят обществена поръчка за първа клетка на депото в Джерман

В комисията, чийто председател е зам. кмета Красимир Георгиев, влизат и представители на общините - Кюстендил, Бобов дол, Сапарева баня, Трекляно и Невестино. Предложената цена е 70 440 лева с ДДС, финансирането е от бюджетите на общините в сдружение „Рила еко“, пропорционално на дяловото им участие в Сдружението.

Община Дупница сключи договор за извозване на битовите отпадъци до изграждането на депото

С изработения проект ще се кандидатства пред ПУДООС за финансиране на изграждането на Регионално депо за отпадъци – клетка, кантар и съпътстващата го инфраструктура. 30 дни е срока за изготвяне на ПУП, а за работния проект до 60 дни. Комисията продължава работа по документацията и в кратък срок ще обяви решението си.