Община Дупница сключи договор за извозване на битовите отпадъци до изграждането на депото

сключване на договора
сключване на договора
Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев сключи официално договорът с "Екобулсорт" ЕАД за извозване на битовите отпадъци до изграждането на депото за неопасни отпадъци. Столичната фирма бе единствената, която се яви на обществената поръчка.

Изготвят комплексен проект за Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Джерман

От страна на фирмата, договорът бе сключен от изпълнителния й директор Видьо Видев.

Боклукът на Дупница ще се депонира в София

Срокът на договора е до 24 месеца, а заплащането е на база количество отпадък. Провеждането на процедурата обхваща и други две общини - Бобов дол и Сапарева баня, като Община Дупница бе водеща в провеждането и реализирането на процедурата по избор. Събираният отпадък ще бъде извозван в кв. Филиповци в София.