Ръст с 0,3% на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил
Ръст с 0,3% на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил / Дарик Нюз,архив

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2016 г. се увеличават с 0.3%, спрямо края на март 2016 г., като достигат 30.7 хиляди, по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

В структурата на наетите лица по икономически дейности, най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 31.0 и 14.8%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.8% (до 7.3 хил.), а в частния сектор нарастват с 1.0% (до 23.4 хиляди).
В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са със 100, или с 0.3% повече в сравнение с края на юни 2015 г.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания", „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" и „Административни и спомагателни дейности".

Най-голямо процентно намаление на наетите лица в края на юни 2016 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Операции с недвижими имоти" и „Финансови и застрахователни дейности".