РС- Кюстендил отменя електронни фишове за превишена скорост, ако са съставени в присъствието на полицаи
РС- Кюстендил отменя електронни фишове за превишена скорост, ако са съставени в присъствието на полицаи / Дарик Нюз,архив

Електронен фиш за превишена скорост не е законен, когато на мястото на нарушението има служители на КАТ, постановява Районен съд- Кюстендил. При едно от последните решени дела от съда, жалбоподател оспорва наложено му административно наказание глоба в размер на 100 лева, за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП.
На 14.03.2016 г., той е управлявал лек автомобил БМВ по ул. „Цар Освободител" в Кюстендил с превишена скорост. При ограничение от 50 км/ ч е установена скорост на движение на автомобила 75 км/ ч., като с помощта на автоматизирано техническо средство, мобилна система за видеоконтрол е бил изготвен клип и електронен фиш.
Съгласно Тълкувателно решение на ВАС, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. В конкретният случай административнонаказателната отговорност на жалбоподателя неправилно е ангажирана посредством издаването на електронен фиш при заснемане на нарушение с техническо средство, представляващо мобилна система за видеоконтрол. Освен с административно наказателните функции, служителите на пътна полиция при ОД-МВР гр. Кюстендил са натоварени със задължително упражняване на превантивна дейност. Пазенето на една мобилна камера от двама служители на полицията, каквато реално дейност е извършена в случая няма как да се счете за превантивна, пише в мотивите си съдия Пламен Деянов.
Издаването на електронен фиш е допустимо само при отсъствие на контролен орган и съответно при заснемане на нарушението, посредством стационарен тип система за видеоконтрол. Предвид изложеното, оспореният електронен фиш се преценя като незаконосъобразен и подлежащ на отмяна.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил.