/ iStock/Getty Images
Висшият съдебен съвет (ВСС) е изказал благодарности на Окръжният съд в Кюстендил за оказаното съдействие и приноса при подготовката на информационни материали по програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", съобщиха от съда.

"Предоставените от вас снимки на съдебни зали, на Сини стаи за изслушване на деца и на помещения за провеждане на медиационни процедури, както и на детски рисунки от реализирани от вас конкурси, допринесоха за визуалното оформление на издадените през 2021 г. брошури.

Гордост: Дете от Плевен със златен медал от световен конкурс за детски рисунки

С тях се илюстрира специфичната дейност на органите на съдебната власт", се казва в писмото от ВСС. Картини от конкурса на Окръжен съд и районните съдилища в Дупница и Кюстендил - "Приказки и картини за Съда,

Правдата и Справедливостта 2020" са използвани за илюстрации на новата брошура на ВСС - "Независимост на Съдебната власт". Тя се разпространява сред участниците в образователната програма, която се осъществява съвместно от ВСС и образователното министерство. В брошурата са използвани за илюстрации четири картини от конкурса на
Окръжен съд-Кюстендил и две от конкурс на Районния съд в Добрич.

Следващото издание на областния конкурс на Окръжен съд-Кюстендил и районните съдилища в Дупница и Кюстендил за рисунка ще бъде обявен след началото на предстоящата учебната година.
БТА