Районен съд-Кюстендил в топ 10 на най-натоварените съдилища
Районен съд-Кюстендил в топ 10 на най-натоварените съдилища / Влади Владимиров, Дарик Кюстендил

Районен съд-Кюстендил е сред 10-те най-натоварени съдилища в страната, съобщи за Дарик административният ръководител на съдебната институция съдия Андрей Радев. През 2010-та година са постъпили за разглеждане 7 126 дела при 5 247 в предходната година. Новите дела са били 6349 при 4 321 за 2009 -та година. През последните 12 месеца съдиите са приключили работата си по 88,5 % от делата.

"Най-голям дял заемат делата по ГПК или така нареченото "заповедно производство", които се разглеждат в три дневен срок от постъпването и не представляват правна сложност", каза още съдия Андрей Радев.

В отчетния период  са постъпили за разглеждане нови 746 граждански дела по общия ред. За сравнение с 2009 -та, са били 636. Висящи са 502 граждански дела.

"По тази показател имаме отстъпление и в момента се изготвя справка на какво се дължи. Причините  могат да са различни. Постъпване на делата през съдебната ваканция,  когато съдия е в отпуск и други", обясни още Андрей Радев.