/ Община Кюстендил
Отборите на Първо ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” спечелиха общинския етап от ученическите игри по волейбол за 5-7 клас.

При момичетата, класирането е следното:

1. I ОУ
2. II ОУ
3. III ОУ
4. ПМГ

Ученически игри по волейбол, 5- 7 клас
Община Кюстендил

Ученически игри по волейбол, 5- 7 клас
Иван Костов

Ученически игри по волейбол, 5- 7 клас
Община Кюстендил

При момчета 5-7 клас:

1. I ОУ
2. V ОУ

Ученически игри по волейбол, 5- 7 клас
Община Кюстендил

Ученически игри по волейбол, 5- 7 клас
Община Кюстендил

Наградите връчи експертът “Спорт и младежки дейности” на Община Кюстендил Стоян Стоянов. Победителите от Първо ОУ ще представят Кюстендил на областния етап от игрите.
Дарик- Кюстендил