Пространството пред  ХГ Вл. Д. Майстора с нова визия
Пространството пред ХГ Вл. Д. Майстора с нова визия / Дима Кирилова, Дарик радио

8 обекта представи пред архитекти екипът по проект „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014 - 2020".Целта е постигане на висока проектна готовност на общинска администрация за успешното участие в изпълнението на ОП «Регионално развитие» и финансовите ресурси по структурните фондове.
Проектът се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие"(2007-2013), Приоритетна ос 5: „Техническа помощ".
Обектите са: -Изграждане и възстановяване на зона за отдих - парк „Галерията" , Изграждане и възстановяване на зона за отдих - парк „Театъра", Проектиране и изграждане на улица благоустрояване на УПИ XVIII - за озеленяване, в квартал 270,, "Второ основно училище „Даскал Димитрий", "Природо - математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов", ОДЗ „Зорница"; Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора" и Общински театър Кюстендил.

Пространството пред  ХГ "Вл. Д. Майстора" с нова визия
netinfo

 

 

 


"Целта на проекта е да разработим такива инвестиционни проекти, че облика на града да бъде изцяло променен и да бъде изцяло нова визията на града.Едно от главните места е парка пред галерията .За него се използва такъв инвестиционния проект, че изцяло да прекрои пространството пред него и да даде възможност за по- добро представяне на сградата на галерията , да е видима от пешеходната алея и прилежащите улици", заяви зам. кметът на община Кюстендил Росица Плачкова.
Проектът предвижда съществуващият паркинг да се премахне , на негово място да се изложат археологически обекти- крепостна стена и кула, да се изгради нов подземен паркинг, да се отдръпнат от  зоната  до водното огледало  кафенетата и да дадат възможност да се вижда добре галерията.Ще се запазят стълбите пред галерията, както и водното огледало, ще се създаде възможност за амфитеатрално наблюдение.По проект върху сградата на галерията ще се прожектират различни арт проекти.
За самата галерия ще се запази централния вход, ще се изгради асансьор за хора с увреждания в дъното на новата сграда, както и асансьор за транспортиране на картини.