Представят проект за превенция на дискриминацията и осигуряване на равен достъп на всички до ресурсите на обществото
Представят проект за превенция на дискриминацията и осигуряване на равен достъп на всички до ресурсите на обществото / Дарик радио,архив

Проект „ПОРИВ" по схема BG 051PO001-7.0.07 „Без граници - Компонент 1" - Фаза 2., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ще бъде представен на пресконференция утре в читалище "Братство" . Проектът е на обща стойност 105 711,16 лева и е с продължителност 16 месеца.
Партньори са Фондация „Гражданска инициатива за местно развитие" гр. София, Фондация „Образование за демокрация", гр. Варшава, Полша, читалище „Братство1869" и Сдружение „ЛАРГО".
Целта на проекта е да се проучат и внедрят добри европейски практики за превенция на дискриминацията и осигуряване на равен достъп на всички до ресурсите на обществото чрез проучване и въвеждане на метода „Развитие на културни маршрути".