/ netinfo
Днес е последният срок, в който може да платите данъците си с 5 % отстъпка при заплащане на цялата дължима сума за 2018 година.

В Община Дупница дължимите суми могат да се плащат както в отдел “Местни данъци и такси”, така и в офисите и касите на Български пощи в цялата страна или чрез Изипей. Лицата които имат собственост на територията на общината, ще могат да плащат местните данъци и такси от всяка точка на България, без да е необходимо носенето на печатните съобщения, нито попълването на каквито и да са вносни бележки.

От 16 април пък беше въведена нова услуга, чрез получаването на код за достъп, който се издава в деловодството всеки гражданин може да провери в сайта на администрацията какви са данъчните му задължения. Подлучването на код е безплатно и важи за всеки следващ период. Тази година от община Дупница няма да изпращат хартиените съобщения с дължимите суми.