Помощта от 250 лв. вече е поискана от 582 родители на първокласници
Помощта от 250 лв. вече е поискана от 582 родители на първокласници / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил, архив

582 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2015/ 2016 г.,, са подадени до момента в общинските дирекции Социално подпомагане. Вече са издадени 471 заповеди за отпускане на помощта, за 480 деца. Отказът е само един. В процес на обработка са 110 молби. Крайният срок е 30 септември, каза за Дарик директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане- Кюстендил" Светослава Макенджиева.

Размерът на помощта е 250 лева. Право да я получат имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Необходимо условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията да е по-нисък или равен на 350 лева. Необходими са служебна бележка от работодател за размера на доходите и бележка от училището, в което е записано в първи клас детето. Подоходният критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

За миналата учебна година в Кюстендилска област бяха подадени 791 молби за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници.