Сапарева баня
Сапарева баня / Министерство на туризма, пресцентър
През 2020 година жителите на община Сапарева баня вече ще плащат по-висока такса смет. За жилищните и вилни имоти на граждани ще се повиши такса смет в дейност сметосъбиране и сметоизвозване с 1 промил в/у данъчната оценка за гр. Сапарева баня, с. Паничище, с. Ресиливо и с. Овчарци и 2 промила за с. Сапарево, тъй като с. Сапарево попада във втора зона и данъчната оценка на имотите е по-ниска в сравнение с останалите населени места, за вилни имоти собственост на физически лица, неизползвани целогодишно, когато до края на предходната година е подадена декларация, таксата да се повиши, както следва - за осигуряване на съдове , поддържане на площадка и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване от 0,75% на 100%, а за сметосъбиране и сметоизвозване не се дължи такса, за имоти за обществено обслужване, неизползвани целогодишно, когато до края на предходната година е подадена декларация, таксата се повиши, както следва - за осигуряване на съдове, поддържане на площадка и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване от 0.50 % на 100%, а за сметосъбиране и сметоизвозване не се дължи такса.

Предложението на кмета за увеличението бе подкрепено от 5-мата съветници на ПП ГЕРБ, 2-мата на ВМРО БНД и Никола Фарфаров от БСП. Против се обявиха Явор Дамянов от БСП, съветниците от ПП „Възраждане” и „Обединени земеделци”. Според Явор Дамянов от БСП вдигането на такса е ненужно, защото натоварва обикновения граждани. Според Васил Маргин увеличението е между 5 и 10 лв. и няма да бъде непосилно за гражданите.

След увеличението на такса смет съветниците подкрепиха още едно увеличение - на заплата на кмета на община Сапарева баня Калин Гелев. Той ще получава месечено възнаграждение в размер на 3221 лв. или 70% от заплатата на министър. Увеличението подкрепиха ПП ГЕРБ и ВМРО-БНД, Никола Фарфаров гласува „въздържал се”, „против” бяха Явор Дамянов от БСП и съветниците от „Възраждане” и „Обединени земеделци”.

„За мен това е абсурдно! 3200 лв. да бъде заплатата на кмета на община Сапарева баня. Заплатите на кметовете на общини като Бургас и Пловдив са по-ниски”. Това каза Сашо Иванов от „Възраждане”. „Никога не съм претендирал, че съм дошъл за заплата. Тези, които ме познават, знаят, че дарявам половината си заплата, но не смятам за необходимо да се изтъквам, но все пак това е определяне на труда, който е положил даденият кмет, а вие сте съветниците, които ще решат какво да е възнаграждението”, коментира кметът Калин Гелев. Досега заплатата на кмета на община Сапарева баня беше 1800 лв.