По един кандидат за директор на детските градини Детелина и Таушаница
По един кандидат за директор на детските градини Детелина и Таушаница / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил, архив

Приключи приема на документи за директорските места за две детски градини. Директори се избират за ДГ „Детелина" и ДГ „Таушаница".
Има по един набор документи подадени за двете детски заведения, т.е. по един кандидат на ДГ. Датите за самия конкурс ще бъдат обявени до 2 дни. Причината за по- късното обявяване е, че по новия Закон за училищното и предучилищно образование, на конкурса трябва да има представител от обществения съвет на всяко заведение, на което се избира директор. В ДГ „Детелина" ще избират днес обществен съвет и утре след подаване на представителя, ще бъде пусната заповедта на кмета за определяне на датата за отваряне на документите и последващото интервю.
Все още не ясно кога ще бъде направен подбора за директор на ДГ „Радост", която след оптимизацията обедини детските градини в Крайници, Яхиново и Червен брег.