Петър Паунов:Общината няма да има несъбрани задължения по давност
Петър Паунов:Общината няма да има несъбрани задължения по давност / Дима Кирилова,Дарик радио

Годишните отчети за изпълнението на бюджета към края на 2015 година, за средствата от Европейския съюз и за състоянието на общинския дълг бяха приети на заседание на Общински съвет Кюстендил.
Изпълнението на собствените приходи възлиза на 96,1 % от планираното, а общата сума е 10 138 560 лева. При данъчните приходи събираемостта е на 96 %, а спрямо предходната година са събрани 233 388 лева повече, достигайки 3 243 471 лева. Ръст бележи и събирането на неданъчни приходи, които са общо 6 895 089 лева.
Общинският съветник от "Коалиция за Промяна" Атанас Гергинов попита какво се случва с просрочените вземания, които са 7 573 000 лв.
„Видно е, че нямаме събираемост, при изтичане на давностният срок от 5 години те не магот да бъдат събрани, каква част от тази сума наближава тази 5- годишна давност?"
„През миналата година тази сума е била 9 000 000 лв., давността тече при тези, които не са предявени по съдебен ред. От миналата година сме прибегнали и до услугите на частни съдебни изпълнители.Подписали сме и договори с бизнесмени за разсрочено плащане.Няма да има вземания,просрочени по давност, защото има ревизионни актове", коментира кмета Петър Паунов.