Очаква се жителите на област Кюстендил да живеят средно по 73,4 години

/ Борислава Борисова
73.4 години е очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Кюстендил, изчислена за периода 2016-2018 г.

Населението в област Кюстендил намалява и застарява

Спрямо предходния период 2015-2017 г., тя остава непроменена, информират от отдел "Статистически изследвания - Кюстендил". Средната продължителност на живота в областта е под средната за страната - 74.8 години. Стойността на показателя варира от 72.7 и 72.8 години в областите Монтана и Враца до 76.6 години в областите Кърджали и София (столица), като общо в осем области очакваната средна продължителност на живота е над средната за страната.

Общо 591 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Региони в страната са в риск да се превърнат в демографски пустини

В област Кюстендил средната продължителност на живота при мъжете е 69.5 години, а при жените - 77.5 години. Най-голяма е разликата между двата пола в областите Силистра (8.5 години), Перник (8.2 години) и Кюстендил (8.0 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (съответно с 6.0 години).
Дарик- Кюстендил