/ Thinkstock/Getty Images
Общинският съвет в Кюстендил преизбра председателя си Михаела Крумова. Тя беше и единствената кандидатура за поста.

Очакват се предложения от производители на череши за организирането на тържища

Крумова направи отчет на изминалия шестмесечен мандат, през който са гласувани 157 докладни. От тях 138 са внесени от кмета Петър Паунов, 14 - от Михаела Крумова, и пет - от общински съветници.

С екскурзия до 800-годишен дъб туристическото дружество в Кюстендил открива сезона

Три от решенията са били върнати за преразглеждане от областния управител Виктор Янев.
 
БТА