Община Кюстендил търси наематели за 26 маси на пазара
Община Кюстендил търси наематели за 26 маси на пазара / Влади Владимиров, архив

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на маси на пазара, общински терени и помещения организира община Кюстендил. Той ще се проведе на 8- ми февруари, от 14,00 часа в залата на ІІ-рия етаж в сградата на Община Кюстендил.

На търга ще бъдат разиграни 23 маси в сектора за регистрирани земеделски производители на плодове и зеленчуци, както и 3 маси в сектора за търговци с регистрирани фирми. Началната тръжна цена е 25,00 лева за кв. м. търговска площ на месец без ДДС.
На търгът ще се играе и за терен в кв. 389 - до 50 кв. м. площ за разполагане на преместваемо съоръжение, за продажба на плодове и зеленчуци, с начална тръжна цена 3,00 лева на кв. м без ДДС на месец.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил. Депозита за участие в търга е 10%.