Община Кюстендил пуска крепостната стена в експлоатация до 33 дни след подписа на Вежди Рашидов
Община Кюстендил пуска крепостната стена в експлоатация до 33 дни след подписа на Вежди Рашидов / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Крепостната стена в Хисарлъка ще бъде готова да действа като туристически обект до 33 дни, след като министъра на културата подпише документите за прехвърляне стопанисването на обекта на община Кюстендил. Кметът Петър Паунов даде този срок от 33 дни, в отговор на питане от съветника Младен Ризов, като декларира пред Общинския съвет, че общината е има програма за действие, в това число за охраната на обекта, пропусквателния му режим и неговата инфраструктура.
ОС- Кюстендил подкрепи докладната, с която Община Кюстендил ще поиска за стопанисване и управление "Късноатничната и средновековна крепост в Хисарлъка за период от 10 години.
Младен Ризов попита ще има ли експозиции в кулите, ще се поставят ли информационни табели, ще се регулира ли паркирането в района и има ли общината стратегия за управление и печалба от обекта?