Община Кюстендил осигурява транспорт за ромски ученици до 7 училища
Община Кюстендил осигурява транспорт за ромски ученици до 7 училища / НБУ

Изследване сред кюстендилски ромски младежи, които са завършили средно образование, показа, че една от основните причини ромските ученици да не ходят на училище в града, е липсата на транспорт. Изследването е реализирано от екип от изследователи от ромски произход, които работят за Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.
В допитването са анкетирани 17 младежи от ромски произход, които са завършили средно образование. Изследването е иновативно от гледна точка на фокуса на провеждането му - то акцентира върху силните страни на изследваните лица, а не върху проблемите, и е първо по рода си не само в община Кюстендил, но и в страната.
"Липсата на транспорт от ромския квартал в Кюстендил, до училищата се оказва пречка пред значителна част от родителите на ромски деца, които искат да включат децата си в обществения живот. Водена и от данните от това изследване, общинската управа взе решение за осигуряване на транспорт на нуждаещите се деца и младежи до седем училища в града, считано от месец февруари 2014 г. Този факт поставя община Кюстендил в позицията на пионер по отношение на вземането на политически решения, които са в следствие на конкретни изследователски данни от самата ромска общност в града",казват от Ноу-хау центърът .
В началото на окт омври 2013 година в кв. Изток в Кюстендил бе направена първата копка за изграждане на Образователен център за здравно и социално развитие на общността. Центърът ще се помещава в специално построена от община Кюстендил сграда и ще осигури достъп на местните жители до образователни, здравни и социални услуги, предоставени от екип от специалисти. Услугите включват: програми за работа с деца (4-5 г.); програми за работа с родители на деца (0-3 г.) и с бъдещи родители, както и програми за работа с младежи (12-16 г.) от ромски произход, които ще бъдат обучавани на различни социални умения.
Ноу-хау центърът за алтернативни грижи към Нов български университет е създаден, за да помага на държавата в процеса на закриване на социалните домове, спирането на изоставянето на деца и подкрепата за семействата, за да няма деца в институции.