Община Дупница
Община Дупница / Маргарита Петрова, Дарик
Община Дупница обяви конкурс за възлагане управлението на общински приют за безстопанствени кучета към Община Дупница.

Кандидатите трябва да внесат в деловодството на администрацията мотивационно писмо за участие, документи за завършено висше образование, специализации и квалификации (при наличие на такива), медицинско свидетелство, включително заверено от психиатър, свидетелство за съдимост и автобиография.

Крайният срок за подаване на документите е 17:00 часа на 27 октомври 2017 година.