Намалява броят на осъдените непълнолетни деца
Намалява броят на осъдените непълнолетни деца / Дарик Нюз, архив

Броят на обвиняемите лица в Кюстендилска област през 2012 г. е- 1 072, показват данните на Националния статистически институт. През 2012 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 836 извършени престъпления, което е с 6.3% по-малко в сравнение с 2011 година. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 909. В сравнение с 2011 г. се наблюдава намаление с 8.6%, отчита статистиката.
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 547 лица (51.0% от общия брой на обвиняемите);
• условно осъдени са 362 лица или 33.8% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 113 лица или 10.5% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 46 обвиняеми лица (4.3%);
• на 4 лица (0.4%) делата са прекратени.
Осъдените лица на възраст 14 - 17 години са 4.8% от общия брой и се наблюдава намаление с 8.3%, спрямо 2011 г. Осъдените 16 - 17-годишни непълнолетни са- 30, а 14 - 15-годишните осъдени лица са- 14.