Саниране на жилищен блок в Кюстендил
Саниране на жилищен блок в Кюстендил / netinfo
Общинските администрации да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разпореди МРРБ. След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в Българската банка за развитие АД. От министерството разпореждат още: Да бъде преустановен приема на заявления за интерес и финансова помощ от общинските администрации към „Българска банка за развитие“ АД. Съобщението е публикувано на сайта на община Кюстендил.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило разчети, съгласно които с одобрения финансов ресурс ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, за които вече има сключен договор за целево финансиране.
 
Община Кюстендил