Монтират филтрираща програма в интернет- клубовете в Кюстендил
Монтират филтрираща програма в интернет- клубовете в Кюстендил / netinfo

По инициатива и с личното участие на кмета на Община Кюстендил, съвместно с директора на ОД на МВР комисар Георги Джоглев и инспектора за борба с противообществените прояви в ОД на МВР Ирена Ковачева, от днес започна  инсталирането от компютърни специалисти на филтрираща програма child defender за защита на децата в интернет.Във всички десет интернет клуба на територията на общината безплатно ще бъде инсталирана тази филтрираща програма, съобщиха от общинска администрация.

В 15.00 ч. днес в залата на Община Кюстендил ще се проведе и среща-обучение с  компютърни специалисти във всички образователни институции на територията на града. Целта на срещата е да бъдат представени възможностите на child defender, за да бъдат предприети незабавни мерки за инсталирането на програмата с цел  защита на  компютърните системи, използвани от учениците по време на учебния процес.

Програмата Child Defender е създадена с цел защита на потребителите - децата при употребата на Интернет. Тя е напълно безплатна и се използва лесно. Ефектът на закрила се осъществява чрез няколко основни механизма:

  • 1. Поддържа се списък на забранени сайтове;
  • 2. Филтрира се съдържанието им и се отказва достъп до тях ако съдържат думи от списъка на забранените думи;
  • 3. Блокира се достъп до избрани от родителя програми;
  • 4. Настройват се часови зони, в които Интернет е недостъпен и/или компютърът се изключва автоматично;
  • 5. Child Defender осигурява и механизъм за запис на дейностите на детето чрез следене на посетените сайтове, чрез логване на информация за стартираните програми и чрез заснемане на Десктопа на всеки 15 минути.

Филтриращата система може да бъде прецизно нагласена за конкретните нужди на ползващия програмата родител - тя се стартира, изключва и деинсталира само след въвеждане на парола. Работи под Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Child Defender е пригоден и тестван за повечето от популярните браузъри.

"Най-добрата защита за децата е разговорът с тях, демонстриране от страна на родителя на заплахите в онлайн комуникациите, за да бъде научено детето как да реагира на сексуални предложения от непознати и да не дава лична информация", казват от общинска администрация.