Молбите за помощ за първокласник в Дупница са 228, а в Сапарева баня- 38
Молбите за помощ за първокласник в Дупница са 228, а в Сапарева баня- 38 / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил, архив

228 молби за отпускане на еднократна финансова помощ за ученици записани в първи клас през учебната 2015/2016 година за община Дупница и 38 молби за община Сапарева баня са приети в дирекция „Социално подпомагане" към 31 август. Молбите се подават до 15 октомври, съгласно изискванията на Закона за семейните помощи за деца.
Към молбата се прилага удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молбата, удостоверение, че детето е записано в първи клас, издадено от съответното училище, удостоверение за раждане и лична карта за справка. Помощта се отпуска при условие, че дохода на член от семейството е по нисък или равен на 350 лв.