Красимир Петров, ГЕРБ: Има опасност машинното гласуване да се превърне в Костинброд 2
Красимир Петров, ГЕРБ: Има опасност машинното гласуване да се превърне в Костинброд 2 / ПП ГЕРБ- Кюстендил

Машинното гласуване може да доведе до незачитане на гласовете на част от избирателите, алармира кандидатът за депутат от ПП ГЕРБ, адвокат Красимир Петров. Той е бивш председател на РИК- Кюстендил. Избирателят трябва да гласува първо с хартиената бюлетина и ако желае, след това да участва в експерименталното машинно гласуване, казва Петров.
Насърчаване на тридетния модели отговорното родителство, създаване на фонд за енергийна ефективност за саниране на многофамилните жилища, организирането на фонд за подпомагане на туристическите атракции, са част от акцентите в програмата за управление на ГЕРБ, за които кандидат- депутатът Красимир Петров говори в интервю за Дарик- Кюстендил:

- На предстоящия вот на 5-и октомври гражданите ще имат възможност да гласуват машинно. Вие, като бивш Председател на РИК - Кюстендил и адвокат с дългогодишен опит, запознат с Изборния кодекс, какъв съвет ще дадете на избирателите, които решат да упражнят своя вот и чрез машинно гласуване?
Има опасност така уредено машинното гласуване да доведе до незачитане на гласовете на част от избирателите. Действащият Изборен кодекс и решенията на Централната избирателна комисия регламентират изборния процес, правилата по които ще бъдат проведени предстоящите предсрочни парламентарни избори. Тази регламентация, обаче страда от съществени недостатъци, в определени случаи пороци. Особено съществен елемент, една изцяло нова процедура за предстоящите парламентарни избори на 5 октомври е т.н. електронно „машинно гласуване". Настоящата му регламентация обаче е типичен пример за това, как е една прекрасна идея може да бъде опорочена, посредством неадекватната й реализация. С настоящата правна рамка на машинно гласуване се залага капан за избирателя.
Съгласно утвърдените от ЦИК условия и ред за провеждане на експериментално машинно гласуване, всеки избирател може да участва в машинно гласуване, независимо дали е гласувал с хартиена бюлетина. В случай, че избирателят желае да гласува с хартиена бюлетина, то това трябва да предшества машинното гласува. Резултати от машинното гласуване не се вземат предвид при определяне на резултатите от гласуване и те се отчитат отделно. Какво се получава на практика - ако избирател, който гласува първо машинно, даденият от него глас не само, че няма да се зачете, но и той губи право да гласува с хартиена бюлетина, поради заложеното по-горе правило, че гласуването с хартиена бюлетина трябва да предшества машинното гласуване. Гласуването първо с хартиена бюлетина, а в последствие по желание с машинно, е единственият вариант, при който даденият от избирателя глас ще бъде отчетен при преброяване на резултатите.

- Искате да кажете, че има опасност така уреденото машинно гласуване да доведе до незачитане на гласовете на част от избирателите?
Именно, има реална опасност. Всички, които са имали намерение да гласуват машинно, трябва да са наясно, че в случай, че направят това само машинно, техният глас ще остане неотчетен, все едно въобще не са гласували. По този начин Изборният кодекс и ЦИК вместо да популяризират прогресивната идея за електронно машинно гласуване, изцяло я опорочат и създават сериозна опасност част от гласовете, да не бъдат отчетени впоследствие, при това гласове дадени от по-прогресивните избиратели, желаещи да използват новата процедура, но заблудени или просто недостатъчно информирани, че за да бъде отчетен техния глас те трябва да гласуват с хартиена бюлетина. Призовавам всички избирател да гласуват с хартиена бюлетина, и едва в последствие, ако желаят машинно, за да бъде гласът им отчетен коректно при преброяването.

- Извън тази тема, на какво е заложила ПП ГЕРБ в предизборната си кампания, за да спечели доверието на хората?
Ще набележа някои основни акценти от предизборната програма на ГЕРБ, които са по-достъпни и популярни за избирателя. Програмата ни дава рамката за бъдещо стабилно управление, създавайки предпоставки за устойчив ръст и икономическо развитие. Единствено Програмата на ГЕРБ е политическа програма в истинския смисъл на думата, посочвайки пътя и средствата, посредством които ще бъдат реализирани конкретните цели. Останалите политически сили нямат програми, а само кратки платформи, съдържащи голи обещания. Нашата програма засяга практически всички сфери от икономическия, обществен и културен живот в страната. Но аз ще акцентирам само върху част от мерките, поради съществения резултат, който се цели да бъде постигнат с тях. Ние залагаме на увеличаване на енергийна ефективност за многофамилните жилищни чрез създаването на фонд за енергийна ефективност. Фондът ще осигури 100% безвъзмездна помощ за сградите, подлежащи на саниране през първите две години. След този период интензитета на помощта ще намалее до 75% и в програмата ще бъдат включени и еднофамилни жилища. Тоест държавата ще осигури безплатно саниране за по-голямата част от сградния фонд в Република България. Процедурата, по която ще се кандидатства ще бъде максимално облекчена, като единственият ангажимент на собствениците на сградите остава предоставяне на съгласие на Общината за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в техните сгради. В резултат от мярката разходите за отопление на домакинствата ще намалеят с 50 %, ще остават повече пари у хората, пари които те ще инвестират, стимулирайки потреблението. Ще се промени градският ландшафт, сградите ще придобият красив и приятен за окото външен вид. Ще се увеличи пазарната стойност на жилищата. Не на последното място съществен резултат от предлаганата от нас мярка ще бъде осигуряваното на много нови работни места, намаляване на безработицата, цялостен стимул за икономиката на страна. Това е мярка, която ще бъде изключително добре приета от избирателите и ще доведе до сериозно повишаване на жизнения им стандарт.
Същата така бих отбелязал и друг акцент от предизборната програма на ГЕРБ, насочен към осигуряването на енергийната независимост на страна. Ще бъдат проучени газовите залежи на двата блока - Силистар и Терес, както и ще е налице подкрепа за напредналите проучвания в блок "Хан Аспарух", гарантиращи собствен добив и енергийната независимост на страната. В резултат на това, наши експерти за изчислили, че цената на енергоизточника газ ще може да бъде намалена с до 35%. Разбира се, и приходите за държавния бюджет ще бъдат значителни.
Ще се борим и с енергийната бедност чрез увеличаване на броя на енергийно подпомаганите домакинства. Техният брой ще бъде удвоен и ще достигне 500 000 лв., като по този начин държавата ще компенсира, онези които не могат сами да посрещнат разходите си за отопление.
Ще създадем и Фонд за развитие на туристическите атракции, който да бъде финансово обезпечен с част от приходите от концесионните възнаграждения. Мярката е особено полезна за нашия регион, тъй като ще стимулира балнеологията и културно-историческия туризъм. Ще се създаде Регистър на туристическите атракции с цел бързата им популяризация.
Особено важен наш приоритет в областта на социалната политика е насърчаването на тридетния модел, насърчаване на отговорното родителство. Семействата ще бъдат финансово стимулирани от държавата с цел повишаване на раждаемостта до три деца в семействата, където тя е по-ниска. Всички финансови стимули ще бъдат в тази посока. За семействата, където раждаемостта надхвърля три деца, държавата ще стимулира отговорното родителство, като ще ограничи финансовото подпомагане в тази хипотеза. Ще бъдат осигурени и средства за укрепване на репродуктивното здраве при нуждаещите се семейства, като целта на мярката е да не бъде отказвана процедура ин витро на нито едно от нуждаещите се семейства.
С всичко, което очертах до сега няма как да изчерпам основните стратегии за развитие, заложени в предизборната програма на ГЕРБ, тъй като програмата е изключително детайлизирана. Всички граждани могат да се запознаят с нея на официалната интернет страница на ПП ГЕРБ. Това, което е заложено в нашата програма е правилният път за развитие на държавата ни, но за да се случи това, гражданите трябва да ни дадат своето доверие на 5-и октомври, защото само заедно можем да изградим стабилна и просперираща България.