Клуб ЗОДИАК участва в конференцията „Космос, екология, сигурност
Клуб ЗОДИАК участва в конференцията „Космос, екология, сигурност / Клуб ЗОДИАК

Клубът за аерокосмически технологии ЗОДИАК при НЧ „Зора-Кюстендил" участва в Десетата юбилейна научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност" . Тя е организирана от Института за космически изследвания и технологии на БАН и се провежда от 12 до 14 ноември в залите на БАН и Руския културно-информационен център в София.

 

Клуб ЗОДИАК участва в конференцията Космос, екология, сигурност"
netinfo

Екип на клуб ЗОДИАК взе участие в конференцията, а Христофор Скандалиев, Калин Крумов и Томислав Скандалиев представиха доклад на тема «Любителските проекти - катализатор за аерокосмически програми». Основната теза в доклада е свързана с незаменимата полза от дейността на любителските общества, учебните заведения и университетските групи за ускоряване процесите по въвеждане и използване на нови технологии и подготовка на кадри за арокосмическите програми, както и в областта на дистанционните изследвания и мониторинга на околната среда.

В доклада са приведени практически примери от дейността на клуб ЗОДИАК и неговите партньори и са цитирани най-новите им идеи и разработки, като например:

Клуб ЗОДИАК участва в конференцията Космос, екология, сигурност"
netinfo

 

 

- създаване на биоразградими компоненти и биогорива за ракети
- опто-електронни бордови прибори HAWK-EYE от последно поколение
- системи за видео наблюдение и заснемане от летящи платформи
- инициатива за изграждане на система за моделиране, прогнозиране и наблюдение на
опасно високи води от реките и деретата в района на Кюстендил

 

Клуб ЗОДИАК участва в конференцията Космос, екология, сигурност"
netinfo