Изработват се ПУП по проект „Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Кюстендил
Изработват се ПУП по проект „Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Кюстендил / Дарик радио,архив

Общински съвет - Кюстендил прие изработването на подробни устройствени планове на трасетата на новопроектираните ВиК мрежи по проект „Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Кюстендил, включително в селата Лозно, Жиленци и Слокощица".

Проектът е одобрен за финансиране от ОП „Околна среда 2007-2013 г.". Преписката и проектното предложение за ПУП/ПП се намират в община Кюстендил, и могат да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.