Инспектират ремонта на пътя за Рилския манастир
Инспектират ремонта на пътя за Рилския манастир / Дарик Нюз,архив

Инспекция за напредъка при рехабилитацията на 20 км от път III-107 Рила - Рилски манастир ще бъде извършена утре- 27 октомври, от екипът за управление на проект лот 15 от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. Обектът се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Агромах" ЕООД. Стойността на договора е 14 128 475,47 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява „Трансконсулт БГ" ООД. Техният договор е за 222 180 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект 2000" ООД. Договорът им е за 17 280 лв. с ДДС.
Общата стойност на проекта е 14 538 719,14 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% - 12 344 250,15 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 2 178 397, 09 лв. с ДДС, а собственият принос е 16 071,90 лв. с ДДС.