/ Влади Владимиров, Дарик
Инвеститорски интерес е заявен към Парк-хотел "Кюстендил", затова от общинска администрация предлагат докладна за приемане на решение за предприемане подготвителни действия за разпореждане по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ хотел “Кюстендил”.

“Има интерес, няма да спекулирам, затова веднага след изборите в понеделник входирахме докладната“, заяви кметът Петър Паунов.

Съветниците ще гласуват за изготвяне на приватизационна оценка на хотел Кюстендил

Общинският съветник от БСП Атанас Гергинов предложи докладната да се отложи, защото не е гледана от комисиите към Общински съвет. “Комисията за общинска собственост, която се разпорежда с общинско имущество не е разгледала докладната. Аз не съм машина за гласуване, ние сме избрани да сме коректив“, коментира Гергинов.

„Докладната е за подготвителни действия, не е за разпореждане с общинска собственост. Защо трябва да губим един месец. Преди тази сграда беше една съборетина, сега има цена. Има интерес, дали ще се случи, не се знае“, отговори кметът Паунов.

Предложението е съветниците да одобрят решение да бъде проведена процедура чрез пряко договаряне за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка на недвижимия имот - 15 900 кв. м, в който е хотел Кюстендил.