Форум за проблемите на децата в Дупница
Форум за проблемите на децата в Дупница / netinfo

Всички институции имащи отношение към проблемите на децата ще се съберат днес, за да дискутират как да бъдат разрешени. Форумът, организиран от Ротаракт клуб – Дупница, озаглавен „Децата и техните проблеми“, започва в 17.30 часа в спортната зала в Дупница.

На форумът ще присъстват предствители на община Дупница, лекари от Бърза помощ, специалисти от отдел „Закрила на детето“, Детска педагогическа стая, РИОКОЗ - Дупница. На срещата ще пристигнат и членове на Ротаракт клуб -Благоевград, който ще подемат инициативата и в своя град.

След форума младите ротарианци ще провеждат срещи и в училищата, там те ще водят разговори на език достъпен до тинейджърите, и ще се опитат да покажат, че може да се веселят и без алкохол.