ПМГ
ПМГ / netinfo
Ученичките от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“- Кюстендил, Ани Ивайлова Ковачева от IX клас и Бригита Симеонова Андонова от XI а клас спечелиха стипендии от Американска фондация за България по Програма „Стипендии в средното образование“ в направление „Чужди езици, хуманитарни науки и изкуства за 2018/2019 година”. 

Американска фондация за България подкрепя, насърчава и допринася за отлични постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата. Стипендиите се отпускат за ученици с постижения и изявени интереси по математика, природни науки, хуманитарни науки, чужди езици и изкуства.

Стипендиантите на Природоматематическа гимназия са заемали призови места на областни и национални кръгове на олимпиади и състезания по различни учебни дисциплини.
 
Дарик- Кюстендил