Дупнишките съветници заседават 40 минути, разрешават строежи върху 12 имоти
Дупнишките съветници заседават 40 минути, разрешават строежи върху 12 имоти / netinfo

   Сесията на общински съвет Дупница приключи за по-малко от 40 минути. Това, което съветниците приеха е да бъдат отдадени безвъзмездно за ползване сградата на Бюро по труда 1 и 2 етаж, сдружение "Надежда и милосърдие 2006" ще ползва безвъзмездно помещения в старата поликлиника за срок от 5 години. Филиалът на РИОКОЗ в Дупница също ще ползва безвъзмездно досега заеманите помещения за срок от 10 години.

   Съветниците дадоха и възмездно право на строеж върху 12 общински имота в кв. "Ценеви" за изграждане на двуетажни жилищни сгради. Общинските съветници взеха решение имотът да бъде обявен от публична собственост, в частна. Това е районът на спортната зала, като с това решение се разрешава разширяване на спортната зала, хотел, фитнес център и обслужващи дейности.