Датите за националното външно оценяване на учениците от 7 клас
Датите за националното външно оценяване на учениците от 7 клас / Дарик радио,архив

Националното външно оценяване на учениците от VII клас ще се проведе утре по български език и литература, на 23 май по математика, на 27 май по чужд език, на 28 май по културно-образователна област „Природни науки и екология" и на 29 май по културно-образователна област „Обществени науки, гражданско образование и религия".
Националното външно оценяване се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с учебните програми по съответните предмети.
Националното външно оценяване по български език и литература и по математика е част от приемния изпит за учениците, които ще кандидатстват след VII клас, съгласно Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавните и общински училища, информират от РИО Кюстендил.