Бюджетът на община Бобов дол с рамка от 5 296 030 лв.
Бюджетът на община Бобов дол с рамка от 5 296 030 лв. / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Бюджетът на община Бобов дол ще бъде разгледан на сесия на Общинския съвет на 12 февруари. Рамката му е 5 296 030 лв., целевата субсидия за капиталови разходи е 283 100 лв.

Общината предвижда 35 000 лв. за стимулиране на раждаемостта, като се дават по 300 лв. за дете. 23- те читалища ще разпределят субсидия от 147 200 лв. Субсидията за спортните клубове е 10 000 лв.

Изпълняващият длъжността кмет Детелина Борисова е вносител на още две важни докладни- за Инвестиционната програма в частта "Капиталови разходи" и за приемане на тригодишната бюджетна прогноза на общината.
Съветниците ще гласуват и за обявяването на конкурс за възлагане на управлението на "Хоспис Бобов дол". Друга докладна предвижда отдаването под наем за 5 години на мери и пасища публична общинска собственост. Дневният ред включва 13 точки. Председателят на ОС Огнян Зарев е насрочил заседанието с начален час- 10 часа.