Атака в Дупница отново срещу решенията на ОбС Дупница
Атака в Дупница отново срещу решенията на ОбС Дупница / netinfo

   Приетите отчети на общинските дружества в Дупница са незаконосъобразни. Това твърдят съветниците от ПП"Атака" Дупница в жалба до областния управител на Кюстендилска област.

   На 30 април бяха приети отчетите на общинските дружества. Годишните финансови отчети на дружествата се проверяват от един или няколко проверители - регистрирани одитори.  Те се избират от общото събрание преди изтичане на календарната година. В случая годишните финансови отчети на дружествата са проверени от лица, които не са избрани от Общото събрание, се казва в жалбата на Милен Попов и Методи Стойнев. Те допълват, че не ясно и кой е определил именно тези лица да извършват проверката.

  Проверителите са били определени от Постоянната комисия по икономическа политика към ОбС , каза Милен Попов и допълни, че комисиите към ОбС нямат такива правомощия. Попов декларира, че като член на икономическата комисия този въпрос не е коментиран.

  "Най-вероятно, проверителите са определени еднолично от управителите на дружествата, което е недопустимо", категорични са двамата съветници.