полицейска кола
полицейска кола / БГНЕС
 
 95 ПТП са станали на територията на ОД на МВР Кюстендил за периода от 01.06.2018 г. до 31.08.2018 г. и от началото на 2019 г. до 31.05.2019 г.
   От тях  28 са тежки , с двама загинали и 36  ранени , информират от ОД на МВР Кюстендил.
 
 През периода от 01.06.2018 г. – 31.08.2018 г.:
 
ПТП – 95 , от тях тежки – 28 .,  загинали- 2, ранени – 36 .
по РУМВР:    Кюстендил    - ПТП – 38 ,    Ранени  – 22 .
                        Дупница        - ПТП – 53 ,   Убити – 2 , Ранени – 12 .
                        Бобов дол      - ПТП –   0      
                        Рила                - ПТП –   4 ,   Ранени – 2.
             
Като участници в движението пострадалите са били 36 души в качеството на водачи. Пътно-транспортни произшествия с пострадали в населени места са 17 и в извън населени места – 11 .
В 100 % от всички ПТП най-вероятната причина е нарушение на водача.  Най-честото нарушение е „несъобразена скорост“ – 21,05 % от всички нарушения, следвано от „отнемане на предимство на кръстовище“ с 16 %.
 
През периода от 01.01.2019 г. – 31.05.2019 г.:
 
ПТП  са 148, от тях тежки – 29 ,  загинали – 2; ранени - 37
по РУМВР:    Кюстендил    - ПТП – 53,   Убити – 1; Ранени – 25
                        Дупница        - ПТП – 84 ,   Убити – 1; Ранени– 8.
                        Бобов дол      - ПТП –   5,  Ранени  – 3.
                        Рила               - ПТП –   6,  Ранени - 1.
 
            За сравнение със същия период на миналата година: Пътно транспортните произшествия са с 10. по-малко, тежките ПТП са с 15 повече,  загинали са с равен брой; ранените са с  - 23-ма  повече.
 
Пострадалите участници в движението в качеството им на водачи са 35, пешеходци – 2-ма.
В 95,27 % от всички ПТП най-вероятната причина е нарушение на водача.  Най-честото нарушение е „друго нарушение на водача“ – 26 % от всички нарушения, следвано от „несъобразена скорост“ с 17 % и „внезапна промяна посоката на движение“ с 15,50 %.
 
8 ПТП с  деца и юноши до  17 години са възниквали за периода от 01.06.2018 г. до 31.08.2018 г. и от началото на 2019 г. до 31.05.2019 г. на територията на ОДМВР - Кюстендил:
 
От тях тежки са 6,   загинал е 1,    ранени са  – 13 души.
по РУМВР:    Кюстендил    ПТП – 6 ,  Ранени - 10 .
                        Дупница        ПТП – 2,   Убит -1, Ранени - 3 -ма.
                        Бобов дол – няма регистрирани ПТП
                        Рила          – няма регистрирани ПТП       
 
Като участници в движението пострадалите са били в качеството на : пътник в лек автомобил – 11;  водачи – 2-ма.; 
Пътно-транспортните произшествия в извън населени места са – 1 и в населено място – 5 .
 
През периода от 01.01.2019 г. – 31.05.2019 г.:
 
ПТП – 9 , от тях тежки – 7,  с 15 ранени
по РУМВР:    Кюстендил    ПТП – 7 ,   Ранени – 14.
                        Дупница   – ПТП – 2, Ранен – 1.
                        Бобов дол – няма регистрирани ПТП
                        Рила          – няма регистрирани ПТП
 
Като участник в движението пострадалите в качеството на пешеходци са 4, в качеството на пътници  - 11.
Пътно транспортните  произшествия в населено място са 6 и в извън населено място – 1.