Спад на безработицата, до 10, 4% отчете Бюро по труда- Кюстендил
Спад на безработицата, до 10, 4% отчете Бюро по труда- Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил
2351 е броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил в края на месец август 2019 г., равнище на безработица - 8.8%.
 
Община Кюстендил - 2245 лица и равнище на безработица - 8.7%
Община Невестино - 83 лица и равнище на безработица - 13.5%
Община Трекляно - 23 лица и равнище на безработица - 12.8%
 
Структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак е следната:
 
работническа професия 496 лица (21.1%) от общо регистрираните;
специалисти  510 лица (21.7%);
без специалност и професия 1345 лица (57.2%) от общо регистрираните;

Структурата на регистрираните безработни лица по образование е следната:
 
с висше образование 208 лица (8.8%);
със средно образование са регистрирани 170 (7.3%);
със средно специално и професионално образование 783 (33.3%);
с основно образование са регистрирани  340 лица (14.5%);
с начално образование са регистрирани 850 лица (36%).
 
Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на м.август: 1342 са жени (57.1%), 166  са лицата с намалена трудоспособност (7.1%), 359 са младежите до 29 години (15.3%), 842 са лицата над 50-годишна възраст (35.8%) и 889 са регистрираните продължително безработни лица (37.8%) от общо регистрираните.

Входящия поток през август обхваща 257 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца  244 лица.