7 работни места в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" Дупница

община Дупница
община Дупница
7 са свободните работни места, които разкрива Община Дупница в трудово правоотношение за социалната услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. Позициите са - социален работник, психолог, рехабилитатор, арттерапевт, медицинска сестра, санитари.
Подаването на документи е до 24-и юни включително до 17,30 часа в деловодството на общинска администрация. Комисия впоследствие ще се запознае с документите на кандидатите и допусне до участие в процедурата тези, които отговарят на изискванията. Вторият етап е провеждане на интервю за оценка на професионалната мотивация и познания с допуснатите кандидати.
Трудовите договори с одобрените кандидати се сключват съгласно Кодекса на труда, считано от 01.07.2019 год.
За всяка определена дата от етапите на процедурата, кандидатите ще бъдат уведомявани своевременно.