47 имота пуска на търг общината, 12 от тях в Жабокрътски рид
47 имота пуска на търг общината, 12 от тях в Жабокрътски рид / Дарик- Кюстендил

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 47 недвижими имоти  - частна общинска собственост, обяви със своя заповед кметът на Община Кюстендил. Търгът ще се проведе на 13.03.2012 год., от 9,00 часа в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация.
Най- големият имот е с площ  от 138,428 дка, ливада- V /пета/ категория на земята, с начална тръжна цена 45 681 лева, без ДДС.    

В списъка за продажба са 12 имота в местността "Жабокрътски рид", в землището на Кюстендил и още земя в "Модро поле", "Белия камък" и "Оризарско гумно". Останалите имоти са в селата- Багренци, Гърляно, Дворище, Пиперков чифлик, Радловци, Стенско, Соволяно, Слокощица, Горановци, Гирчевци, Коняво, Лозно, Жиленци и Каменичка Скакавица.