40 души в Дупница и 25 по селата започват работа по проект Подкрепа за заетост
40 души в Дупница и 25 по селата започват работа по проект Подкрепа за заетост / Дарик радио,архив

40 души в Дупница и 25 по селата започват работа от 22 юни на територията на Община Дупница. Те са по по проект "Подкрепа за заетост" към Областната управа. Ще бъдат назначени за 4 месеца на пълен работен ден срещу 380 лева заплащане. Работната ръка ще бъде набрана от Бюрото по труда в Дупница. Дейностите, които ще извършват новоназначените е поддръжка и почистване на улиците, като тези по селата ще бъдат на разположение на кметовете и наместниците.