/ Областна администрация Хасково

Държавният план-прием за учебната 2019/2020 г. бе утвърден днес на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково с председател областния управител Станислав Дечев.

Обсъдиха държавния план-прием за осмокласниците

1961 ученици завършват 7 клас през тази учебна година. Те са със 101 повече в сравнение с мината година. За тях училищата са заявили прием в 33 профилирани и 48 професионални паралелки, съобщи по време на представянето на план-приема началникът на РУО Хасково Христина Боева.

За сравнение през миналата година училищата в Хасковска област са заявили 85 паралелки, а реално реализираните са 70.  В община Димитровград 7 клас завършват 387 деца, за техния прием в 8 клас средните училища за заявили 14 паралелки, 5 са професионални, а 9 са профилирани.

В Ивайловград учениците са 47, те ще имат възможност да учат в една хуманитарна и една професионална паралелка с очакван недостиг на пазара на труда „Автотранспортна техника“. В община Любимец учиниците, които ще кандидатстват след 7 клас са 87. За тях са обявени 2 паралелки.

В Маджарово 7 клас ще завършат 7 деца, там е обявен прием за Монтьор на транспортна техника. В Минерални бани децата са 45, предложенията към тях са за Изпълнител на термални процедури в балнеологични центрове и Хотелиер.

В община Свиленград тази година има обявен прием от три паралелки в ПГССИ“Христо Ботев“ и три в СУ“Д-р П.Берон“. За тези класове ще се кандидатират 193 деца.

В Симеоновград учениците са 89. За тях е обявен прием за 2 паралелки. В Стамболово, завършващите са 45, а предложението е за специалост Производство на кулинарни изделия и напитки.

В община Тополовград 62 седмокласници, които ще избират между Обществени науки, Машинен оператр и Монтьор на транспортна техника. В Харманли 7 клас се очаква да завършат 213 деца. За тях има обявени три професионални паралелки и три профилирани.

В Хасково завършващите седмокласници са 786, с 38 повече от миналата година. За тях ЕГ“Проф.д-р Ас.Златаров“ предлага 7 паралелки, ПМГ“Акад.Б. Петканчин“- 5, ПГТАТ“Н.Й.Вапцаров“ – 4, ФСГ“Ат. Буров“ -6, ПГТ“Ал.Паскалев“-5, ПГДС“Цар Иван Асен II“- 5, ПГЛП“Р. Княгиня“-3, ПГМЕТ“Стойчо и Кица Марчеви“-5, СУ“В.Левски“ и СУ“Св.П. Хилендарски“ по една паралелка.

План-приемът за 2019/2020 учебна година предстои да бъде утвърден от МОН.