Строят пречиствателна станция за отпадни води в Мезек
Строят пречиствателна станция за отпадни води в Мезек / netinfo
Започва строителството на пречиствателна станция за отпадни води в свиленградското село Мезек. Станцията ще бъде изградена по проект „Да спасим света от самите нас”, финансиран по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция. Общата стойност на проекта е 272 222 евро. В изграждането на пречиствателната станция и довеждащ колектор ще бъдат вложени 208 291 евро. Довеждащият колектор ще събира отпадните води от частичната канализация на селото.

По проекта е изготвена стратегия за управление и пречистване на отпадните води в 24 населени места в общината, включително и в град Свиленград. Отпечатани са книжки „Проблеми на настоящото екологично състояние на планетата и начини за предотвратяването им” и наръчник „Ефективни решения за пречистване и оползотворяване на отпадните води във фамилния двор”, който ще бъде раздаден на жителите на село Мезек. Предстои провеждането на Кръгла маса на тема: „Устойчиво управление на водите и новаторски пречиствателни технологии”.