Социални работници, педагози и медиатори търси община Димитровград
Социални работници, педагози и медиатори търси община Димитровград / Darik News, архив

Нови работни места по проект "Социално включване" – "Да за децата на Димитровград" обяви общината. Набират се кандидати за: социален работник/ координатор на всички услуги по проекта с почасово заплащане, двама медиатори за интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи/класове , също с и социален работник/педагог за същата социална услуга, пак с почасово заплащане.

Изискванията за заемане на длъжността социален работник/координатор на всички услуги по проекта са:

•          висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт или педагогическа правоспособност;

•          професионален опит не по-малко от 3 години в областта на социалните, здравните или образователните дейности;

•          компютърна грамотност

•          да познават местните уязвими общности в община Димитровград, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

Изискванията за заемане на длъжността медиатор:

•          да имат завършено основно/средно образование;

•          да познават местните уязвими общности в община Димитровград, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

За длъжността социален работник/социален педагог:

•          да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт или педагогическа правоспособност;

•          да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на социалните, здравните или образователните дейности;

•          да притежават компютърна грамотност;

•          да познават местните уязвими общности в община Димитровград, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

 

Срокът, в който кандидатите могат да подават попълнено CV по образец е до 8 септември в община Димитровград. Ръководител на „Социално включване” е Елена Тодорова. Очаква се дейностите по  интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи/класове да стартира през м. септември.