Представят пред гражданите новия устройствен план на Димитровград
Представят пред гражданите новия устройствен план на Димитровград / Дарик радио, Хасково, Архив

Обществено обсъждане на новия Общ устройствен план на Община Димитровград с Доклад за Екологична оценка организира от 11 ч. днес в зала „Гроссето“ администрацията. Новият устройствен план е изключително важен, тъй като дава хоризонт за развитието на града в следващите 20 години, коментира кметът Иво Димов. Той припомни, че община Димитровград бе сред малкото, които получиха с проект от МРРБ финансиране за разработване на плана. 258 813 лв. бе стойността му, като безвъзмездната помощ е в размер на 142 650 лв.

Всички заинтересовани могат да участват в обсъждането и да направят предложения за промени. Предстои след това устройственият план да бъде приет и от Общинския съвет. Решението се обнародва в "Държавен вестник". То е окончателно и не подлежи на обжалване, уточняват от администрацията.