Паспортна работи в неделя заради изборите в Тракиец и Криво поле
Паспортна работи в неделя заради изборите в Тракиец и Криво поле / Снимка: Дарик радио /архив/

За осигуряване нормалното провеждане на частични местни избори в село Тракиец и село Криво поле, на 02.10.2016г, звеното “Български документи за самоличност” в ОДМВР Хасково ще съдейства на всички български граждани, които желаят да упражнят правото си на глас и ще е на разположение през целия ден.

В седмицата преди провеждането на изборите е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, като:

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде ускорено издаването или ще бъде издадено удостоверение за гласуване, когато е изгубен, откраднат, повреден, унищожен документа за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или личната карта е с изтекъл срок на валидност.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември 2016г., по искане на гражданите ще им бъде издавано удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР Хасково за дните от 27 септември 2016г. до 02 октомври 2016 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч.

Удостоверенията за упражняване правото на глас в изборния ден се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред Избирателната комисия в изборния ден, 2 октомври.