Общината отново поиска бившите казарми

Общината отново поиска бившите казарми
Общината отново поиска бившите казарми / Dariknews.bg, архив

Ново искане за безвъзмездно предоставяне на Община Хасково на бивши казарми, гласуваха общинските съветници днешното заседание на местния парламент. В докладната вносителят, кметът Георги Иванов, заявява, че на територията на общината се намират редица недвижими имоти, собственост на Министерството на отбраната, които са с отпаднала необходимост за нужните на ведомството и армията. Последното решение за безвъзмездно предоставяне на имотите, гласувано от Общинския съвет, е от края на юни миналата година във връзка с приетия Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Хасково и възможностите за кандидатстване за финансиране по европейски програми с оглед много от тези имоти да бъдат реализирани по предвидения в плана начин”, пише още в докладната.

Става дума за бивши казарми на ДНА, на ул „Булаир”, над ул. „Дунав”, над бул. „Васил Левски” и ул. „Ком”, бившият щаб на дивизията на бул. „Раковски” и „Дунав”, бившия КЕЧ, също и в землищата на селата Малево и Узунджово.