Хасково
Хасково / Община Хасково
Община Хасково получи днес вишка на базов автомобил ISUZU D-MAX с повдигателна уредба CTE ZED 15.2. Цената е 149 640 лв. с ДДС. Автомобилът е доставен по проект „Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари” по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България, информират от администрацията.   

Хасково
Община Хасково

Хасково
Община Хасково

По същия проект приключва изграждането на кула и технически съоръжения за превенция на горски пожари на стойност 398 035,60 лв. с ДДС. Кулата разполага с камери, а картината от тях вече се получава в центъра за видеонаблюдение, ситуиран в сградата на общината.