„Неохим”АД излезе на свободния пазар на електроенергия
„Неохим”АД излезе на свободния пазар на електроенергия / netinfo
„Неохим”АД излезе на свободния пазар на електроенергия
59576
„Неохим”АД излезе на свободния пазар на електроенергия
  • „Неохим”АД излезе на свободния пазар на електроенергия

На свободния пазар да електроенергия е „Неохим" от 1 декември. Компанията получи уникален номер от ЕСО, след като подготви необходимия пакет документи и бе регистрирана за тази цел, съобщи директорът МСРНП Стефан Грънчаров.

Свободният пазар на електроенергия в България съществува от 2004 г., когато е и първата вълна на новорегистрирани потребители. През последните две години Европейската комисия налага и активно препоръчва чрез решения и доклади да се либерализира пазарът в страните членки на ЕС. Конкретно за България ние се движим в правилната посока, броят на участниците на свободния пазар се увеличава с всяка изминала година, а" Неохим" е един от последните големи потребители на електроенергия, който навлиза в момент, когато вече могат да се видят резултатите от пазара, както и да се избегнат грешки, допускани от други в миналото, коментира той.

Специален отдел   „Прогнозиране, контролинг, и мениджмънт на електроснабдяване и въглеродни емисии" към дирекция „Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства" бе създаден с решение на Съвета на директорите в  „Неохим". За разлика от преди, когато бяхме на регулирания пазар, т.е. получавахме електроенергия на фиксирана цена, сега част от ангажиментите на този отдел ще включват изготвяне на графици за потребление на електроенергия. Тези прогнозни стойности ще бъдат използвани от Електроенергийния системен оператор, за да може той да осъществява балансиране на нуждите в цялата енергийна мрежа в страната, обясни Стефан Грънчаров.

Димитровградското дружество участва и в т.нар. балансираща група. Балансиращите групи навлязоха в енергийния пазар сравнително отскоро - началото на септември 2012 г., но резултатите от тях през първите два-три месеца са доста обещаващи. Те намаляват разходите на операторите за балансираща енергия. А тя е нужна, когато операторът не е прогнозирал точно количеството, което ще потреби в даден час и това е добро решение за „Неохим" , посочи Стефан Грънчаров.

Като голям потребител, основен по обем консумация в Хасковска област, ще има и друг положителен ефект - участието ни на пазара ще допринесе  допълнително за по-добър контрол на електроенергийната мрежа в България. „Неохим"  ще се постарае да подобри начина на прогнозиране на консумацията на електрическа енергия чрез разработване на софтуер, който ще се използва за тези цели. Създадохме работна група и в близките месеци той ще е факт. Така допълнително ще прецизираме процеса на прогнозиране, каза още Стефан Грънчаров. За очаквания икономически ефект, чуйте Стефан Грънчаров в звуковия файл.